ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Portál www.chalupomat.cz prezentuje objekty s inzertní nabídkou služeb ubytování v České a Slovenské republice (dále jen Portál) s přímými kontakty na Ubytovatele (inzertní portál s ubytováním bez provizí a poplatků zprostředkovateli apod.). Odpovědnost za obsah prezentace objektu na Portálu má majitel nebo pronajímatel objektu (Ubytovatel), který se na Portálu registruje a do prezentace uvádí vlastní kontaktní údaje přístupné Uživateli při návštěvě Portálu (Uživatel je každý kdo vstoupí na tento Portál, obvykle zákazník se zájmem o ubytovací služby). Provozovatelem Portál je Pavel Buksa, IČO:87242176, DIČ:CZ7801155516 (dále jen Správce).

Uživatel je každý, kdo vstoupí na tento Portál a vstupem na tento Portál souhlasí s Všeobecnými podmínkami a Provozním řádem Portálu. Uživatel nesmí používat informace sdílené na tomto Portálu pro nelegální účely dle právního řádu země, kde se Uživatel, popř. prezentovaný objekt, nachází. Každý Uživatel, který na tomto Portálu vloží dotaz, rezervaci nebo komentář se zavazuje, že se veškerá komunikace zde uvedená týká výhradně ubytování nebo služeb s ubytováním souvisejících a veškerá tato komunikace se vztahuje výhradně k danému objektu Ubytovatele. Pokud ubytovatel na Portálu uvádí své osobní údaje (např, při rezervaci konkrétního objektu apod.) činí tak výhradně až po potvrzení Souhlasu se zpracováním osobních údajů viz text níže. Uživateli je zakázáno vkládání jakéhokoliv obsahu majícího povahu vlastních reklamních nebo marketingových sdělení do jakéhokoliv formuláře na Portálu bez předchozího souhlasu Správce. Uživatel uvedením svého emailu ve formuláři na Portálu souhlasí s tím, že je Správce na tento email oprávněn odesílat informační nebo marketingová sdělení týkající se služeb Správce. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze zrušit žádostí přes email viz text níže.

Ubytovatel má právo kdykoliv měnit údaje a informace v prezentaci svého objektu (vstup na Portál po přihlášení Ubytovatele), popř. má možnost požádat o přerušení či ukončení prezentace na Portálu (prezentace uložena do archivu bez zobrazení na www nebo prezentace zcela odstraněna). Poměrná část uhrazené platby za služby Správce se v případě předčasného ukončení na žádost Ubytovatele nevrací. Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré vkládané údaje do prezentace objektu pravdivé a texty a fotografie odpovídají skutečnosti. Dále Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré jím vkládané údaje a materiály na Portál (texty, fotografie, www odkazy atd.) v souladu s právními předpisy ČR (Ubytovatel ze Slovenska s právními předpisy SR) a neporušují autorská ani jiná práva třetích osob. Vložené texty, fotografie a jiné obsahové materiály nesmí obsahovat odkazy na komerční www stránky, popř. jiný obsah, který neodpovídá zájmům Správce (např. reklama nebo jiná marketingová sdělení propagující zájmy třetích stran apod.). Cestovní agentury, popř. jiné subjekty poskytující služby zprostředkování ubytování nebo jiné služby internetových ubytovacích katalogů mohou své objekty registrovat pouze po dohodě se Správcem. Bez vědomí Správce je zakázáno na Portál Správce, stejně tak kdykoliv v průběhu spolupráce, umisťovat jakékoliv internetové, fotografické nebo textové odkazy propagující zájmy třetích stran. V případě porušení podmínek Ubytovatelem si Správce vyhrazuje právo prezentaci nezveřejnit, upravit nebo ukončit. Registrací na Portálu Ubytovatel souhlasí s tím, že je Správce oprávněn mu zasílat informační materiály týkající se provozu Portálu nebo služeb souvisejících s obchodní činností Správce. Registrace Ubytovatele je možná výhradně se Souhlasem se zpracováním osobních údajů viz menu Registrace a text níže.

Správceneodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé Uživateli nebo Ubytovateli v souvislosti s používáním tohoto Portálu ani za škody případně vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti Portálu. Používání tohoto Portálu je na vlastní riziko každého Uživatele i Ubytovatele. Správce není odpovědný za případné škody nebo újmy a z nich vyplývající nároky třetích stran vzniklých na základě údajů a obsahu zveřejněných na tomto Portálu Ubytovatelem, popř. v hodnoceních (recenze služeb ubytování v daném objektu) jakýmkoliv Uživatelem Portálu. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. Veškerá práva jsou vyhrazena Správci. Jednotlivé prvky Portálu jsou chráněny autorským zákonem, nesmí se tedy kopírovat ani napodobovat.